Urzędy i dostawy

Krajowy numer rezerwacji +359 700 89 050
W cenie połączenia lokalnego przy dzwonieniu z całego kraju z telefonu stacjonarnego. W przypadku dzwonienia z telefonu komórkowego cena połączenia jest zgodna z Twoim planem taryfowym.
Numer telefonu komórkowego +359 890 170 170
Koszt połączenia jest zgodny z Twoim planem taryfowym, w tym korzystanie z darmowych minut, jeśli je uwzględniłeś.
UK +44 203 608 6265
Cena połączenia jest zgodna z Twoim planem taryfowym za połączenia z telefonami stacjonarnymi.
Rosja +7 499 404 2294
Cena połączenia jest zgodna z Twoim planem taryfowym za połączenia z telefonami stacjonarnymi.

Formularz kontaktowy