Information regarding COVID-19

Warunki najmu


Wymagania wobec Najemcy

 • Najemca i wszyscy dodatkowi kierowcy muszą mieć ukończone 21 lat i co najmniej 1 rok doświadczenia jako kierowca, z wyjątkiem kierowców w wieku 30 lat i starszych.
 • Najemca musi mieć ukończone 23 lata, aby wynająć samochód w którejkolwiek z następujących klas: DDMV, FVMR, DDAV, CFAV, DFAR CFAR, SFAR, FDAR, FWAR i IFAR.
 • Najemca musi mieć co najmniej 25 lat i odpowiednio co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, aby móc wynająć samochód którejkolwiek z następujących klas: FFAD, LDAR i LDBE.
 • Najemca i wszyscy dodatkowi kierowcy muszą posiadać prawidłowe i ważne dokumenty tożsamości: paszport / dowód osobisty, prawo jazdy i kartę kierowcy. W przypadku obcokrajowca - międzynarodowe prawo jazdy lub zalegalizowane tłumaczenie oryginalnego prawa jazdy w przypadku, gdy zostało wydane przez państwo, które nie podpisało Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym z 08.11.1968 r. (zawsze należy przedstawić też oryginalne prawo jazdy).
 • Przy rezerwacji należy dokonać częściowej lub pełnej przedpłaty, na miejscu należy wpłacić ewentualną pozostałą kwotę czynszu, a podczas wynajmu samochodu zostawić na miejscu depozyt zabezpieczający.

Uwaga: prawa jazdy typu Operator Licenses nie są akceptowane. Dokumenty tożsamości i prawa jazdy muszą być ważne przez cały okres wynajmu.

Informacje o kodach SIPP można znaleźć tutaj.

Co obejmuje cena najmu

 • Najem samochodu
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • Standardowe pokrycie CDW + TP
 • Opłatę drogową - winietę na terenie Republiki Bułgarii
 • Nieograniczony przebieg
 • Opłatę lotniskową
 • Opony zimowe (od 1 listopada do 31 marca)
 • Samochód zastępczy w przypadku problemu technicznego z najętym autem spowodowanego normalną amortyzacją lub wadą fabryczną
 • Darmową rezygnację (do 72 godzin przed wypożyczeniem)
 • VAT 20%
 • Opłaty za płatności kartami Visa i Mastercard są zawarte w cenie

Okres wypożyczenia

Minimalny okres najmu wynosi 24 godziny. W przypadku okresu krótszego niż 24 godziny czynsz zostanie obliczony jak za pełne 24 godziny. W przypadku opóźnienia w zwrocie samochodu po wygaśnięciu umowy najmu bez wyprzedzenia, klient zostanie obciążony następująco: do 1 godziny - pół doby najmu; od 1 do 4 godzin - jeden dzień najmu; od 4 do 24 godzin - dwa dni najmu, powyżej 24 godzin - każdego kolejnego dnia w podwójnej wysokości.

Paliwo

Samochód przekazywany jest z pełnym zbiornikiem paliwa i zgodnie z warunkami umowy powinien zostać zwrócony w pełnym zatankowany. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa klient uiszcza opłatę „brakujące paliwo” po cenie 1,20 €/l oraz opłatę administracyjną w wysokości 10 euro, z wyjątkiem przypadków, w których uiścił opłatę „Prepaid fuel”.
W przypadku samochodów elektrycznych: samochód wynajmowany jest załadowany ponad 80% i musi zostać zwrócony z przebiegiem resztkowym wynoszącym co najmniej 30 km.

Kaucja gwarancyjna (depozyt)

Wynajmując samochód, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia depozytu kartą debetową lub kredytową (Visa lub Mastercard) wydaną na jego imię i nazwisko. Karta bankowa musi być ważna co najmniej do końca okresu najmu.
Wysokość kaucji zależy od wybranej klasy samochodu i wybranego typu pokrycia. W przypadku samochodów luksusowych depozyt możliwy jest wyłącznie kartą kredytową.
W przypadku wyjazdu za granicę, depozyt jest podwajany.
W przypadku, gdy klient jest młodym kierowcą - depozyt ulega podwojeniu.

Procedura autoryzacji i anulowania autoryzacji karty kredytowe/debetowej

W dniu odbioru samochodu kwota kaucji gwarancyjnej zostaje zablokowana/autoryzowana/ na Twojej karcie kredytowej/debetowej, a następnie odblokowywana/anulowana autoryzacja/zaraz po sprawdzeniu samochodu po zwrocie. Więcej informacji tutaj.

Klas samochodu
SIPP kod
Depozyt na kartę
zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
Depozyt na kartę
bez zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
Depozyt gotówkowy przy
zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
Depozyt gotówkowy bez
zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
MCAC75 €75 €nie dotyczy150 €
EDMR, EWMR150 €300 €300 €600 €
HDMV, HDMD, CDMR, DDMV200 €400 €nie dotyczynie dotyczy
HDAR, HDAV250 €500 €nie dotyczynie dotyczy
IDMR, FWMR, IVMR, IDAR, CFAV, DFAR300 €600 €nie dotyczynie dotyczy
FVMR, DDAV, CFAR, HDAE400 €800 €nie dotyczynie dotyczy
SFAR, FDAR, FWAR, IFAR, CDAE500 €1000 €nie dotyczynie dotyczy
LDAR*700 € kartą kredytową1400 € kartą kredytowąnie dotyczynie dotyczy
FFAD*1000 € kartą kredytową2000 € kartą kredytowąnie dotyczynie dotyczy
LDBE*1200 € kartą kredytową1200 € kartą kredytowąnie dotyczynie dotyczy

Informacje o kodach SIPP można znaleźć tutaj.
*Wymagany jest depozyt za pomocą karty kredytowej

Sposób płatności

Dokonując rezerwacji możesz dokonać częściowej przedpłaty (15% ceny końcowej) lub pełnej przedpłaty za pomocą:

 • Karty kredytowej/debetowej
 • Przelewu bankowego
 • Gotówką w jednym z naszych lokalów
 • W sieci EasyPay

Twoja karta zostanie obciążona tytułem „Modul EOOD” - nazwa naszej firmy. W przypadku dokonania częściowej przedpłaty Najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty przy wypożyczeniu samochodu. Możliwe metody płatności to Visa, Mastercard, przelew bankowy lub płatność gotówką.
Ceny podane na stronie są w EUR i BGN. Płatności dokonywane są w lewach bułgarskich po kursie wymiany BNB.

Pokrycie i ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie OC - wliczone w cenę i obowiązkowe na terenie Bułgarii.
 • CDW + TP – ograniczenie odpowiedzialności w przypadku szkody (CDW) lub kradzieży (TP) do wysokości kaucji gwarancyjnej. Obowiązuje tylko po przedstawieniu protokołu Policji Drogowej i zwrocie dokumentów i kluczyków wypożyczonego samochodu. Nie obowiązuje w przypadku spożycia narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, a także nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wliczone w cenę wynajmu.
 • Tyre & Glass COVER (T&G) – zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za uszkodzenia opon, felg, kołpaków i szyb, po zwrocie wszystkich dokumentów i kluczyków samochodu. Nie obowiązuje w przypadku prowadzenia samochodu po spożyciu narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Za dodatkową dopłatę według wyboru klienta.
 • TOP PROTECTION – obejmuje T&G i ponadto zwalnia Najemcę z odpowiedzialności za uszkodzenia na zewnątrz samochodu potwierdzone dokumentem Policji Drogowej, Policji lub innego właściwego organu.

Anulowanie rezerwacji

Już potwierdzoną rezerwację można anulować/zmienić bezpłatnie do 72 godzin przed rozpoczęciem najmu. W przypadku anulowania/zmiany rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem okresu najmu pobierana jest opłata w wysokości 15% końcowej ceny wynajmu, nie mniej jednak niż cena wynajmu samochodu za 1 dobę.
Jeśli klient jest zmuszony odwołać swoją rezerwację w ostatniej chwili (mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem najmu) z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego w swoim kraju i zamknięcia granic, a co za tym idzie odwołania lotu, wówczas okres bezpłatnej anulacji zamówienia przedłuża się do momentu odebrania samochodu.
W takim przypadku anulowania nie nalicza się żadna opłata, a cała przedpłata zachowuje się na kolejny wynajem. Kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi, ale klientowi wydaje się wirtualny kupon na wartość przedpłaty. Kupon ten można wykorzystać w terminie 12 miesięcy na przyszłe wypożyczenia.
W przypadku, gdy lot klienta został odwołany z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego i nie był on w stanie dokonać najmu, ale NIE powiadomił WYNAJMUJĄCEGO przed rozpoczęciem rezerwacji, przedpłata zostanie potrącona w całości.

Niestawienie się “No Show”

W przypadku, gdy Najemca nie stawi się w ciągu 4 godzin od uzgodnionego terminu najmu, rezerwacja jest uważana za anulowaną, a wpłacona kwota zostaje w całości potrącona.
We wszystkich przypadkach Niestawienia się, gdy rezerwacja samochodu nie została wcześniej anulowana, kwoty wpłacone przez Najemcę nie podlegają zwrotowi, a rezerwacja wycofuje się z harmonogramu samochodu. Za niestawiennictwo przyjmuje się przypadki, gdy Najemca:

 • chce wycofać rezerwację, ale nie powiadamia nas o tym przed rozpoczęciem najmu;
 • z powodu pewnych okoliczności nie odbierze samochodu w umówionym terminie i nie powiadomi o tym. Wyjątkiem są Najemcy, którzy wskazali, że przylecą samolotem i podali numer lotu, a ich opóźnienie wynika z opóźnienia lotu;
 • nie okaże ważnego dowodu osobistego, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i karty kierowcy, które są wymagane przy odbiorze samochodu;
 • nie ma wystarczających środków na opłacenie pełnej ceny rezerwacji i/lub nie jest w stanie zostawić depozytu za samochód zgodnie z warunkami dla danej klasy;

Zmiana rezerwacji

Najemca może dokonywać zmian rezerwacji poprzez zapytanie drogą mailową lub telefonicznie do naszej siedziby. Potwierdzone rezerwacje można zmieniać do 72 godzin przed rozpoczęciem najmu bez naliczenia dodatkowych opłat.
W przypadku zmiany okresu najmu, cena najmu jest ponownie obliczana i przeliczana po cenach bieżących dla nowego okresu.
W przypadku, gdy Najemca zarezerwował samochód za pośrednictwem naszego partnera - systemu rezerwacji - wszelkie zmiany przed najmem są przetwarzane bezpośrednio przez system rezerwacyjny, za pośrednictwem którego Najemca dokonał rezerwacji. W przypadku jakichkolwiek zmian rezerwacji należy się z nimi skontaktować. W takich przypadkach Top Rent A Car tylko wykonuje usługę.

Zmiana / Przedłużenie rezerwacji po rozpoczęciu najmu

Jeżeli Najemca chce przedłużyć swoją rezerwację, musi to zgłosić na piśmie najpóźniej 48 godzin przed wygaśnięciem umowy. Najemca może przedłużyć czas trwania umowy lub odpowiednio - użytkowanie samochodu tylko, jeśli otrzymał pisemne potwierdzenie od Wynajmującego i po dokonaniu płatności należności za przedłużenie w ciągu 24 godzin. W przypadku przedłużenia rezerwacji cena obliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem na podstawie łącznej liczby dni najmu. Zalecamy jak najwcześniej poprosić o przedłużenie rezerwacji ze względu na ryzyko wyczerpania dostępnych samochodów. W przypadku, gdy klient nie zapłaci za przedłużenie umowy przed wygaśnięciem bieżącej umowy, możliwe jest nałożenie kar umownych za opóźnienie określonych w Ogólnych Warunkach Umowy najmu.
Gdy wypożyczenie obejmuje wyjazd za granicę, w przypadku przedłużenia pełnomocnictwa na okres do 7 dni pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 20 €. W przypadku przedłużenia na okres dłuższy niż 7 dni należy ponownie wystawić dokumenty na wyjazd za granicę, za co uiszcza się kolejną jednorazową opłatę zgodnie z cennikiem.

UWAGA Po potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości przedłużenia najmu Najemca zobowiązany jest do dokonania płatności za dodatkowe doby najmu w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia w celu potwierdzenia przedłużenia umowy. Przedłużenie jest potwierdzane dopiero po otrzymaniu wpłaty w wyżej wymienionym terminie, nie później jednak niż w dniu i czasie upływu umowy. Po dokonaniu płatności niezbędne dokumenty będą dostępne w oddziale firmy, w którym samochód został odebrany. Top Rent A Car nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje w przypadku, jeśli klient nie odebrał dokumentów.

Dodatkowe opłaty

Opłata Tyre&Glass Cover – dodatkowe pokrycie do umowy

Można dodać do umowy na życzenie klienta podczas rezerwacji lub na miejscu w naszym biurze, przy odbiorze samochodu, a także w toku najmu, na co sporządzana jest kolejna umowa i protokół zdawczo-odbiorczy.

Opłata za Tyre&Glass Cover zapewnia następujące zalety:

 • Zwrot depozytu w przypadku uszkodzenia opon, felg, kołpaków i szyb samochodu
 • Zwolnienie z opłaty administracyjnej w razie wypadku, w którym uległy uszkodzeniu jedynie opony, felgi, kołpaki lub szyby samochodu

Opłata TOP PROTECTION – dodatkowe pokrycie do umowy

Można dodać do umowy na życzenie klienta podczas rezerwacji lub na miejscu w naszym biurze, przy odbiorze samochodu, a także w toku najmu, na co sporządzana jest kolejna umowa i protokół zdawczo-odbiorczy.

Opłata za TOP PROTECTION zapewnia następujące zalety:

 • Zwrot depozytu w przypadku uszkodzenia opon, felg, kołpaków i szyb i zewnątrz samochodu
 • Zwrot depozytu w przypadku kradzieży samochodu
 • Samochód zastępczy na terenie Republiki Bułgarii
 • Bezpłatna pomoc drogowa w przypadku uszkodzenia lub pożaru na terytorium Republiki Bułgarii
 • Zwolnienie z opłaty administracyjnej w razie wypadku
 • Zmniejszenie depozytu o 50%
 • W przypadku uszkodzeń dwóch sąsiednich elementów bez odkształceń i naruszenia integralności, depozyt najemcy zostanie zwrócony w całości bez konieczności przedstawiania dokumentu potwierdzającego zdarzenia

W przypadku stwierdzenia szkód innych niż opisane powyżej, „Opłata TOP PROTECTION” będzie dotyczyła wyłącznie szkód potwierdzonych dokumentem Policji Drogowej, Policji lub innego właściwego organu, sporządzonym zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym i innymi aktami prawnymi lub innym dokument, potwierdzającymi fakt powstania zdarzenia i pod warunkiem, że WYNAJMUJĄCY został powiadomiony o zdarzeniu najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Klas samochodu
SIPP kod
Pokrycie
Tyre&Glass CoverTOP PROTECTION
EDMR3 €8 €
EWMR4 €9 €
HDMV, HDMD, CDMR, DDMV, FWMR, IVMR, HDAR, HDAV, HDAE 5 €11 €
IDMR, FVMR, DDAV, IDAR, CFAV, DFAR, CFAR6 €13 €
SFAR, FDAR, FWAR, IFAR, CDAE7 €15 €
LDAR10 €25 €
FFAD20 €30 €

Informacje o kodach SIPP można znaleźć tutaj.

Opłata CROSS BORDER – wyjazd za granicę

Korzystanie z samochodu poza granicami kraju jest możliwe po uprzednim złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody sąsiadujących z Bułgarią krajów (m. in. Grecja, Macedonia Północna, Serbia, Rumunia i europejska część Turcji). W zależności od klasy wynajmowanego samochodu naliczana jest opłata administracyjna. Wskazana opłata administracyjna dotyczy wyjazd do jednego z wymienionych krajów. Za każdy kolejny kraj klient uiszcza opłatę dodatkową w wysokości 50% opłaty za wyjazd do pierwszego kraju.

Po uzyskaniu potwierdzenia Top Rent A Car Najemca musi przesłać zeskanowaną kopię prawa jazdy, niebieskiej karty oraz dane z paszportu w celu wystawienia niezbędnych dokumentów - co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem najmu. Możliwe są ograniczenia.

Klas samochodu
SIPP kod
Opłata
administracyjna
Depozyt na kartę
zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
Depozyt na kartę
bez zakupionego dodatkowego
pokrycia TOP PROTECTION
EDMR, EWMR50 €300 €600 €
HDMV, HDMD, CDMR60 €400 €800 €
HDAR, HDAV60 €500 €1000 €
DDMV80 €400 €800 €
IDMR, FWMR, IVMR, DDAV, IDAR80 €600 €1200 €
CFAV, DFAR100 €600 €1200 €
FVMR, CFAR100 €800 €1600 €
SFAR, FDAR, FWAR, IFAR100 €1000 €2000 €
LDAR*120 €1400 € kartą kredytową2800 € kartą kredytową
FFAD120 €1500 € kartą kredytową3000 € kartą kredytową

Wynajem w innych państwach niż wyżej wymienionych jest możliwy po wyraźnym potwierdzeniu Wynajmującego. W takim przypadku sporządza się indywidualna oferta na opłatę administracyjną i kaucję gwarancyjną.

Depozyty gotówkowe nie są akceptowane w przypadku wynajmu poza granicami kraju.
Dowiedz się więcej o wyjeździe za granicę tutaj.
Informacje o kodach SIPP można znaleźć tutaj.

Opłata “Additional Driver” – Dodatkowy kierowca

Przy odbiorze samochodu Najemca oraz każdy dodatkowy kierowca, który będzie kierował wynajętym samochodem, zobowiązany jest do osobistego okazania ważnych dokumentów, m. in. prawa jazdy i niebieskiej karty, dowodu osobistego lub paszportu, ważnych do końca okresu najmu. Każdy dodatkowy kierowca musi zostać wpisany do umowy i podpisać się. W toku wynajmu wszyscy kierowcy są odpowiedzialni solidarnie.

Opłata “Young Driver” – Młody kierowca

Najemcy w wieku od 21 do 23 lat są traktowani jako „Młody kierowca”. Jeżeli przynajmniej jeden z kierowców jest „młodym kierowcą”, obowiązują następujące warunki:

 • Dostępna jest ograniczona liczba klas samochodów, którymi Najemca może kierować – EDMV, EDMR, HDMV, HDMD, EWMR, CFMR, CDMR, IDMR, EDAR, HDAR, HDAV, IDAR и MCAE
 • Pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 6 EUR za dzień
 • Podwaja się kwota depozytu

Informacje o kodach SIPP można znaleźć tutaj.

Opłata “OOH” – obsługa poza godzinami pracy

Oficjalne godziny pracy naszych oddziałów to: od poniedziałku do niedzieli od 9:00 do 19:00. / dla niektórych lokalów możliwe jest ustalenie innych godzin pracy w zależności od pory roku. Godziny otwarcia wybranego biura można sprawdzić tutaj/.
Biura na lotniskach mogą obsługiwać klientów przez całą dobę, jednak w przypadku odbioru lub zwrotu samochodu poza godzinami pracy lotniska zostanie naliczona dodatkowa opłata „OOH” w wysokości 20 euro za czynność. Nasze biuro na lotnisku Sofia T2 otwarte jest 24 godziny na dobę bez naliczenia opłaty OOH. Obsługa klienta poza godzinami pracy danego biura odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Oficjalne święta

W czasie Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia (24.12, 25.12, 26.12), Nowego Roku (31.12, 01.01) nasze biura miejskie nie obsługują klientów, wszyscy klienci będą kierowani do naszych biur na Lotnisku. W przypadku odbioru lub zwrotu samochodu w dni świąteczne zostanie naliczona dodatkowa opłata za czynność w wysokości 20 EUR.
W okresie od 31 grudnia 19:00 do 1 stycznia 10:00 biura Top Rent A Car nie obsługują klientów.

Dowiezienie lub odbiór oraz najem w jedną stronę

Top Rent A Car posiada rozwiniętą sieć biur obsługujących klientów na wszystkich międzynarodowych lotniskach, biura miejskie w Sofii, Płowdiwie, Burgas i Warnie, a także biura sezonowe na wybrzeżu Morza Czarnego.
Można wypożyczyć samochód w dowolnym lokalu Top Rent A Car i zwrócić go do tego samego lub do innego lokalu naszej firmy (zostanie naliczona dodatkowa opłata za najem w jedną stronę). Listę wszystkich adresów można znaleźć tutaj.

Ceny najmu w jedną stronę:

Na wcześniejsze życzenie istnieje możliwość dostarczenia lub zwrotu samochodu do innego miasta lub biura Top Rent A Car oraz krajów sąsiednich. Przykładowe wypożyczenia w jedną stronę:

Podnieś miejsce Zwrot KosztPodnieś miejsce Zwrot Koszt
Sofia Burgas110 €Burgas Warna50 €
Sofia Warna120 €Burgas Primorsko30 €
Sofia Płowdiw50 €Burgas Sozopol20 €
Sofia Bansko80 €Warna Albena20 €
Sofia Borowec65 €Warna Obzor30 €
Sofia Pamporowo100 €Warna Bałczik25 €
Sofia Saloniki220 €Sofia Bukareszt340 €

Więcej wypożyczeń w jedną stronę możesz zobaczyć tutaj.

Dowiezienie:

Ponadto można zarezerwować samochód z dowiezieniem do hotelu, lokalu, serwisu samochodowego lub pod dowolny adres.

Miejsce doceloweKosztMiejsce doceloweKoszt
Sofia – Lotnisko0 €Biała30 €
Sofia – Dowiezienie pod adres20 €Dobricz30 €
Płowdiw - Lotnisko0 €Elenite*15 €
Płowdiw - Biuro0 €Złote piaski*15 €
Płowdiw – Dowiezienie pod adres10 €Kiten30 €
Warna – Lotnisko0 €Nesebr*15 €
Warna – Biuro0 €Obzor30 €
Warna – Dowiezienie pod adres10 €Pamporowo50 €
Burgas – Lotnisko0 €Pomorie*10 €
Burgas –Biuro0 €Rawda*15 €
Burgas – Dowiezienie pod adres10 €Św. Konstantyn i Elena*10 €
Albena20 €Święty Włas *15 €
Acheloj*10 €Słoneczny brzeg*15 €
Bałczik25 €Słoneczny dzień*10 €
Bansko80 €Sozopol20 €
Błagoewgrad65 €Saloniki – Grecja220 €
Borowec65 €Bukareszt – Rumunia220 €

Dla wszystkie lokalizacje oznaczone z znakiem „*” obowiązuje bezpłatne dowiezienie w sezonie letnim (01.05-30.09).
Szczegółową listę można zobaczyć tutaj.
W przypadku zwrotu samochodu w miejscu, w którym został dowieziony, naliczana jest kolejna opłata.

Opłata “Prepaid fuel” – Przedpłacone paliwo

W przypadku zapłacenia opłaty “Przedpłacone paliwo”, klient opłaca z góry wartość paliwa i ma prawo na zwrot samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa.

Klas samochoduopłaty “Przedpłacone paliwo”
Citroen C3 EDMR60 €
Renault Clio IV Grand Tour EWMR60 €
Renault Clio V HDMV60 €
Peugeot 208 HDMD60 €
Renault Captur CDMR60 €
VW Golf DDMV65 €
Toyota Corolla IDMR65 €
VW Passat Estate FWMR85 €
Toyota Verso IVMR70 €
Renault Trafic FVMR100 €
Renault Clio V aut HDAR60 €
Peugeot 208 aut HDAV60 €
VW Golf aut DDAV65 €
Toyota Corolla aut IDAR65 €
Peugeot 2008 aut DFAR60 €
VW Tiguan aut SFAR70 €
VW Passat Estate aut FWAR85 €
VW Passat aut FDAR85 €
VW T-Roc CFAR65 €
Renault Captur aut CFAV65 €
Nissan Qashqai IFAR70 €
Mercedes C-class LDAR70 €
VW Touareg 2019 aut FFAD100 €

Opcje

Za dodatkowe usługi i wyposażenie naliczana jest oplata za dzień:

OpcjeCena za dzieńNajwyższa cena
Dodatkowy kierowca1,50 €30 €
Fotelik samochodowy4,00 €40 €
Fotelik samochodowy podstawka (booster)2,50 €25 €
Bagażnik na narty – jeśli jest dostępny 4,00 €
Kable / Łańcuchy śniegowe (zakup - pozostają dla klienta)25 € opłata jednorazowa
Nawigacja GPS4,00 €60 €
Mobile WiFi HOTSPOT2,00 €

Po uprzednim pisemnym wnioskiem NAJEMCY i po uzyskaniu pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO można usunąć naklejki reklamowe z zarezerwowanego samochodu. W takim przypadku nalicza się jednorazowa opłata w wysokości 20 € dla samochodu osobowego oraz opłata zgodnie z ofertą indywidualną dla samochodów 9-osobowych i ciężarowych. Możliwe są ograniczenia.

Inne

Program MyTOP dla lojalnych klientów

Program MyTop dedykowany jest naszym stałym klientom. Za pomocą kontem personalnym można łatwo zarządzać swoimi rezerwacjami poprzez poczty elektronicznej.

Top Rent A Car udziela rabaty swoim lojalnym klientom. Po pierwszej potwierdzonej rezerwacji Najemca otrzymuje rejestrację w naszym serwisie oraz poniższe rabaty na kolejne rezerwacje:

 • Po 1-szej potwierdzonej rezerwacji - 3%
 • Po 2-ej potwierdzonej rezerwacji - 5%
 • Po 3-ciej potwierdzonej rezerwacji - 10%
 • Po 6-tej potwierdzonej rezerwacji - 15%

Możesz dowiedzieć się więcej o naszym programie lojalnościowym tutaj.

Czego nie obejmują ubezpieczenia i dodatkowe opłaty

 • brakujących detali lub akcesoriów
 • uszkodzeń wnętrza samochodu
 • brakujących lub uszkodzonych rzeczy osobistych najemcy
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naruszenia Prawa o ruchu drogowym
 • wszelkiego rodzaju uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia samochodu przez osobę niewpisaną w umowie najmu
 • wszelkich uszkodzeń, które wystąpiły po zakończeniu okresu najmu określonego w umowie

Prawa Najemcy

 • W przypadku opóźnienia w wypożyczeniu samochodu z winy Wynajmującego, Najemca ma prawo zażądać wydłużenia okresu najmu o ten sam okres.
 • Jeżeli Najemca nie wynajął zarezerwowanego przez siebie samochodu w określonym terminie z winy Wynajmującego, Najemca ma prawo żądać zwrotu części przedpłaty, zgodnie z okresem opóźnienia. Jeżeli Najemca zrezygnuje z usług z powodu opóźnienia Wynajmującego, przedpłata podlega zwrotowi.
 • Jeżeli Wynajmujący nie jest w stanie zapewnić samochodu dla potwierdzonej rezerwacji, Najemca ma prawo zażądać bezpłatnego upgrade'u lub zwrotu wpłaconej przez siebie przedpłaty.
 • Nie przewiduje się żadnych innych rekompensat.

Obowiązki Najemcy

 • Przestrzegać przepisy Prawa o ruchu drogowym
 • Zapewnić bezpieczeństwa wypożyczonego samochodu
 • Zostawiać samochód bezpiecznie zamknięty
 • Zwrócić samochód we wskazanym w umowie terminie
 • Uiścić wszystkie możliwe grzywny i mandaty Policji drogowej i Policji
 • Uiścić wszystkie koszty w razie wypadku drogowego lub kradzieży (jeśli nie zapłacił za dodatkowe ubezpieczenie „Top Protection” i nie zostały spełnione warunki umowy najmu)
 • Zapłacić za utracone części, akcesoria, kluczyki, dokumenty, tablicy rejestracyjne itp. zgodnie z cennikiem
 • Uiścić opłatę za palenie w samochodzie oraz zapłacić koszty czyszczenia na sucho kabiny w przypadku poważnego zanieczyszczenia
 • Zapłacić koszty najmu za cały okres postoju samochodu w przypadku wycofania go z ruchu przez Policję drogową z powodu naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym przez Najemcę

Co jest zabronione?

 • Palenie w samochodzie
 • Wynajem samochodu osobom trzecim
 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Samodzielna naprawa
 • Udział w wyścigach
 • Holowanie innego pojazdu lub przyczepy
 • Korzystanie z samochodu w celu nauki niedoświadczonych kierowców
 • Nieprzestrzeganie specyfikacji fabrycznych dotyczących ładowności i / lub liczby pasażerów
 • Przekazanie samochodu osobom trzecim niewskazanym w umowie najmu
 • Prowadzenie samochodu poza drogami publicznymi
 • Przewóz zwierząt
 • Wykorzystywanie do celów komercyjnych, przeprowadzenie odpłatnego przewozu osób, towarów i innych

Obowiązki Wynajmującego

 • Wynajmujący zapewnia klasę samochodu. W przypadku, gdy Wynajmujący nie jest w stanie zapewnić samochodu zarezerwowanej klasy, zobowiązany jest do udostępnienia na swój koszt samochodu wyższej klasy lub do anulowania rezerwacji z pełnym zwrotem wpłaconej przez Najemcę przedpłaty.
 • Wynajmujący gwarantuje, iż dostarczony pojazd jest sprawny technicznie, posiada wszystkie niezbędne dokumenty, dowód rejestracyjny cześć II, dowód przeprowadzenia badania technicznego, dowód ubezpieczenia OC i opłaconą winietę.
 • Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia zarezerwowanego samochodu do wynajęcia klientowi w ustalonym wcześniej terminie, dopuszczając się normalnego opóźnienia do 30 minut.
 • W przypadku z góry opłaconej i potwierdzonej rezerwacji Wynajmujący zobowiązany jest zaczekać na stawienie się klienta w ciągu 4 godzin od wcześniej ustalonego czasu wynajmu. Po tym czasie rezerwacja może zostać anulowana jako „no show” i usunięta z harmonogramu.
  Wyjątek stanowią rezerwacje dokonywane na uprzednie zamówienie pod adresem innym niż adres biura firmy. W takich przypadkach Wynajmujący zobowiązany jest zaczekać na stawienie się klienta w ciągu 20 minut po ustalonym z góry czasie najmu. Po tym czasie Wynajmujący nie ma obowiązku czekać na Najemcę. Rezerwacja jest nadal aktualna w ciągu 4 godziny, po czym może zostać anulowana jako „no show” i usunięta z harmonogramu.
 • Wynajmujący, odpowiednio pracownicy/przedstawiciele Wynajmującego nie odpowiadają za straty (bezpośrednie/pośrednie/następcze) w zysku/przychodzie lub za wydatki poniesione przez Najemcę, a także za szkody poniesione przez Najemcę lub inne osoby, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub opóźnieniem w udostępnieniu samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie i kradzież rzeczy osobistych z pojazdu.

Prawa Wynajmującego

 • Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy świadczenia usług Najemcy ze względu bezpieczeństwa bez podania przyczyn. W takich sytuacjach Wynajmujący musi zwrócić klientowi przedpłatę.
 • Wynajmujący ma prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy i zwrotu samochodu, jeśli
  • Najemca narusza warunki umowy
  • Najemca dopuścił się oszustwa w celu uzyskania samochodu
  • Samochód został porzucony
  • Samochód nie zostanie zwrócony w uzgodnionym w umowie czasie i miejscu
  • Pojazd został uszkodzony
  • Wynajmujący lub funkcjonariusz Policji lub inny właściwy organ ma powody, by sądzić, że prowadzenie pojazdu przez Najemcę (lub prowadzenie przez upoważnionego kierowcę) może stanowić realne zagrożenie dla niego samego i/lub innej osoby.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Telefon obsługi klienta: +359 700 89 050 или +359 890 170 170
Aby zapoznać się z pełnym regulaminem, kliknij tutaj (EN).
Odwiedź naszą stronę Często zadawane pytania tutaj.